XXIV Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę

W dniach 21 – 22 lipca, odbędzie się XXIV , narodowa pielgrzymka FZŚ do Matki Bożej Jasnogórskiej.Staniemy wkrótce u Tronu Królowej Polski w dziękczynieniu Bogu za otrzymane w minionym roku wszelkie łaski. Zawierzymy Maryi sprawy Kościoła, Ojczyzny, naszych rodzin oraz cały Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce i na świecie. Tradycyjnie już od wielu lat duże grono Sióstr i Braci wraz z Asystentami duchowymi rozpocznie Pielgrzymkę w piątek, 21 lipca br., udziałem w Apelu Jasnogórskim, a następnie nocnym czuwaniem. Niech ten trud będzie ofiarowany także za podróżujących autokarami na spotkanie w głównym dniu pielgrzymki, aby był to czas wspólnej modlitwy, radości i szerzenia ducha franciszkańskiego braterstwa.

W sobotę, 22 lipca br., Mszy Św. koncelebrowanej na Jasnogórskim Szczycie przewodniczyć będzie O. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv, Asystent Narodowy FZŚ w Polsce. Ojciec Profesor oprócz wypełniania rozlicznych zadań naukowych i dydaktycznych, troszczy się o Franciszkański Zakon Świeckich, ma wieloletnie doświadczenia Asystenta Wspólnoty miejscowej, regionalnej, a obecnie narodowej. Będziemy wsłuchiwać się w słowo Ojca głoszone podczas Eucharystii, byśmy nim umocnieni dochowali wierności charyzmatowi i Regule.

Radomska wspólnota wyruszy, w godzinach porannych, 22 lipca spod klasztoru o.o. Bernardynów w Radomiu.