• 11 lutego Msza św. wspólnotowa  o godz. 9.30, a po niej spotkanie w klasztorze
  • 18 lutego Adoracja w kościele po mszy św. o 13.00
  • 22 lutego Sekcja ascetyczna w salce klasztornej o godz. 17.00