Adoracja

W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14°° po Mszy Świętej.

    Zapraszamy!

Z ważnych powodów może nastąpić przesunięcie terminu adoracji. Informacja o adoracji na bieżący miesiąc znajduje się w gablocie FZŚ w kaplicy adoracji kościoła OO. Bernardynów w Radomiu lub na naszej stronie www.