Rada Narodowa

Rada Narodowa FZŚ w Polsce

Od 17 września 2016 r. – od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

  • Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski), mail: jberlowska@wp.pl

 

  • Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański), tel. 608683348, mail: jbogdanow@poczta.onet.pl

 

  • Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański), tel. 609462265, mail: smarzyk@o2.pl

 

  • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński), tel. 507841267

 

  • Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka (Region Lubelski), tel. 609102108, mail: wiwanicki@o2.pl

 

  • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską – s. Agnieszka Przybylska (Region Katowicki), tel. 512496435, mail: agnieszkaweronika.przybylska@gmail.com

 

  • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski), tel. 889900858, mail: basialis@o2.pl

 

  • Radna – s. Ewa Krawczyk (Region Warszawski), tel. 505134173, mail: ewak1312@gmail.com

 

  • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski), tel. 608208618, mail: teo@speakout.pl

 

 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski), tel. 603877683, mail: bdlg@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ, Przewodniczący KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFM Cap, tel. 505 595 536, mail: pacebene@tlen.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, tel. kom.726190400, mail: zdzislawwgogola@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Nikodem Sobczyński OFM, tel. 784555801, mail: onikodem.s@gmail.com

Adres strony internetowej Rady Narodowej:

http://www.fzs.info.pl/