2 sierpnia – święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

W dniu 2 sierpnia obchodzi święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Święty Franciszek ukochał Porcjunkulę, ponieważ właśnie tutaj, w kościółku rozpoczął swoją pokorną drogę. Tutaj postępował w cnocie i tutaj również zakończył swoje życie, przekazując braciom w tych słowach:

„Synowi moi, nie opuszczajcie nigdy tego miejsca. Jeśli was stąd wyproszą przez jedne drzwi, wracajcie przez drugie, ponieważ jest to naprawdę miejsce święte i mieszkanie Boga. Kiedy było nas mało, Bóg Najwyższy tutaj bardzo powiększył nasze szeregi, tutaj oświecił mądrością swoich biedaków, tutaj rozpalił naszą wolę ogniem swojej miłości. Kto będzie się tutaj pobożnie modlił, otrzyma to o co prosił. A kto by znieważył to miejsce, zostanie surowo ukarany. Dlatego, synowie moi, szanujcie ponad wszystko to miejsce, to mieszkanie Boga, i całym sercem śpiewajcie tu Panu” (1 Celano 106).

    Cofając się nieco w historii, kościółek opuszczony i zniszczony, oddalony był od Asyżu o 5 km. Początkowo nosił nazwę Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata i należał do Benedyktynów. Zniszczonym kościółkiem zaopiekował się Franciszek. Własnymi rękoma odbudował go i zamieszkał w nim. Mnisi widząc jego zaangażowanie postanowili mu go dać, On jednak wydzierżawił go od nich, nie chcąc mieć żadnej własności.

    Dla kaplicy Matki Bożej Anielskiej, św. Franciszek, w czasie ekstazy otrzymał od samego Pana Jezusa „odpust Porcjunkuli”, zatwierdzony następnie przez papieża Honoriusza III. Zatopiony w modlitwie, w Porcjunkuli, Franciszek polecał Jezusowi biednych grzeszników. Nagle wielka jasność oświeciła kaplicę, a Biedaczyna ujrzał Jezusa i Maryję w orszaku aniołów. Wtedy Jezus przemówił: „Franciszku, tak bardzo wstawiałeś u mnie za biednymi grzesznikami, a oto ja sam przybyłem do Ciebie.” Franciszek ze łzami w oczach odpowiedział: ” Panie, ja nie jestem niczym innym niż tylko biednym grzesznikiem, ale mimo tego proszę Cię, Jezu, aby ci wszyscy, którzy skruszeni i wyspowiadani nawiedzą ten kościółek, otrzymali przebaczenie wszystkich swoich win”. Słodko uśmiechnął się Jezus i uśmiechnęła się Maryja.  Wtedy Franciszek zwrócił się do Maryi: „O niebieska Orędowniczko rodzaju ludzkiego, proszę Cię, abym mógł otrzymać tę największą łaskę od Twojego Boskiego Syna”. Jezus odpowiedział: „Bracie Franciszku, zaprawdę wielka jest ta łaska, o którą mnie prosisz, ale jesteś godnym otrzymać jeszcze większe łaski i otrzymasz je. Przyjmuję Twoją prośbę pod warunkiem, że pójdziesz do mojego Wikariusza na ziemi (papieża) i poprosisz go w moim imieniu o ten odpust”. Papież Honoriusz III zatwierdził odpust. Z odpustu mogą skorzystać wszyscy wierni.

   Uzyskanie odpustu zupełnego Porcjunkuli wymaga wypełnienia następujących warunków:

  • pobożnego nawiedzenia kościoła (franciszkańskiego lub swojego parafialnego),
  • odmówienia w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznanie Wiary,
  • przystąpienia do spowiedzi świętej,
  • przyjęcia Komunii Świętej,
  • pomodlenia się w intencjach Ojca Świętego,
  • wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu