Adoracja

Pierwszy piątek miesiąca o godz. 16°°.

    Zapraszamy!

Z ważnych powodów może nastąpić przesunięcie terminu adoracji. Informacja o adoracji na bieżący miesiąc znajduje się w gablocie FZŚ w kaplicy adoracji kościoła OO. Bernardynów w Radomiu lub na naszej stronie www.