Modlitwa o pokój

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju,

bym tam, gdzie jest nienawiść – zakorzeniał miłość,

tam, gdzie obraza – wnosił przebaczenie,

tam, gdzie niezgoda – głosił pojednanie,

tam, gdzie błąd panuje – bym przynosił prawdę,

tam, gdzie jest wątpienie – żebym krzewił wiarę,

tam, gdzie jest rozpacz – bym budził nadzieję,

tam, gdzie są ciemności – bym zapalał światło,

a tam, gdzie smutek – żebym wnosił radość.

Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał,

by mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał,

nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał,

nie pragnął być kochany, lecz żebym kochał.

Albowiem, siebie dając – coś się otrzymuje,

siebie zapomniawszy – można znaleźć siebie,

innym wybaczając – doznam przebaczenia,

a umierając – zmartwychwstaję wiecznie.

 

~Św. Franciszek