Z Życia Wspólnoty


2 sierpnia – święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

„Synowi moi, nie opuszczajcie nigdy tego miejsca. Jeśli was stąd wyproszą przez jedne drzwi, wracajcie przez drugie, ponieważ jest to naprawdę miejsce święte i mieszkanie Boga. Kiedy było nas mało, Bóg Najwyższy tutaj bardzo powiększył nasze szeregi, tutaj oświecił mądrością swoich biedaków, tutaj rozpalił naszą wolę ogniem swojej miłości”.