Przy nawiedzeniu kościoła

 Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty Krzyż swój, odkupiłeś świat.

Gdy jest obecny Najświętszy Sakrament dodajemy:

O Święta Uczto, w której spożywamy Chrystusa, * i czcimy pamiątkę Jego męki, * gdzie dusze napełniamy łaską * i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Po krótkiej chwili milczenia odmawia się jedną z podanych niżej modlitw.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, * daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Albo:

Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu * jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Albo:

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, * abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, * którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.

Albo:

Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, * zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, * abyśmy, nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

W języku łacińskim

Adoramus Te, * sanctissime Domine Iesu Christe, * hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo * et benedicimus tibi, * quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur.

Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti; * tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, * ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. R.Amen.