Nauki o III Zakonie

Zamieszczone tu nauki dla tercjarzy franciszkańskich powstały na bazie Reguły zreformowanej przez papieża Leona XIII. Z tej racji niektóre nauki nie mają zastosowania w naszych czasach, bo odnoszą się np. do obłóczyn – przyjęcia habitu – których nie ma w aktualnej Regule. Niemniej jednak stanowią niezwykle cenne źródło inspiracji i świadectwo życia naszych starszych braci i sióstr. Ukazują także niezmienny ideał naśladowcy św. Franciszka.

KS. ILDEFONS BOBICZ – W SZKOLE BIEDACZYNY Z ASYŻU – CZĘŚĆ I

KS. ILDEFONS BOBICZ – W SZKOLE BIEDACZYNY Z ASYŻU – CZĘŚĆ II

KS. ILDEFONS BOBICZ – W SZKOLE BIEDACZYNY Z ASYŻU – CZĘŚĆ III

KS. ILDEFONS BOBICZ – NAUKI REKOLEKCYJNE DLA TERCJARZY

O. Arsenjusz Volling – Nauki dla członków III Zakonu Św. Franciszka – TOM I

O. Arsenjusz Volling – Nauki dla członków III Zakonu Św. Franciszka – TOM II

HONORAT Z BIAŁEJ – NAUKI O TRZECIM ZAKONIE O. FRANCISZKA