Materiały formacyjne

Roczne materiały formacyjne dla FZŚ z ostatnich lat.

2011 – Życie i działalność franciszkanów świeckich w świetle Konstytucji Generalnych

2012 – BŁOGOSŁAWIENI

2013 – ŻYCIE W POKUCIE FRANCISZKANINA ŚWIECKIEGO

2014 – Życie w łasce franciszkanina świeckiego

2015 – CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI NA PODSTAWIE ŻYCIORYSU ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

2016 – CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI realizowany w życiu świętych i błogosławionych

2017 – CHARYZMAT FRANCISZKAŃSKI DZISIAJ na podstawie Reguły