Źródła franciszkańskie

To niezwykle cenne teksty. Niektóre z nich stanowią oficjalne życiorysy św. Franciszka włączone w jego proces kanonizacyjny (św. Bonawentura), inne powstały na potrzeby szybko rozwijającego się Zakonu Braci Mniejszych i nowych naśladowców Biedaczyny z Asyżu, którzy nie znali bezpośrednio św. Franciszka. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce dokładnie i dobrze poznać naszego Ojca Franciszka.

 

ANONIM Z PERUGII

 

BR. TOMASZ Z CELANO – TRAKTAT O CUDACH ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

 

BR. TOMASZ Z CELANO – ŻYCIORYS PIERWSZY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

 

BR. TOMASZ Z CELANO – ŻYCIORYS DRUGI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

 

RELACJA TRZECH TOWARZYSZY

 

SACRUM COMMERCIUM ŚW. FRANCISZKA Z PANIĄ UBÓSTWO

 

ŚW. BONAWENTURA – MOWY O NASZYM ŚWIĘTYM OJCU FRANCISZKU

 

ŚW. BONAWENTURA – ŹYCIORYS WIĘKSZY SWIĘTEGO FRANCÍSZKA Z ASYŻU cz 1 (1)

 

ŚW. BONAWENTURA ŻYCIORYS MNIEJSZY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

ZBIÓR ASYSKI

 

ZWIERCIADŁO DOSKONAŁOŚCI STANU BRATA MNIEJSZEGO