Rada Narodowa

Rada Narodowa FZŚ w Polsce

Od 17 września 2016 r. – od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – pracami Wspólnoty Narodowej FZŚ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

  • Przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj (Region Poznański)  e-mail: emilianogaj@wp.pl

 

  • Zastępca Przełożonej narodowej – br. Antoni Urban (Region Radomski),  mail: anturb@wp.pl

 

  • Sekretarz narodowy – s. Joanna Szelągowska (Region Poznański) mail: kalikantka@gmail.com

 

  • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński), mail: astakun@wp.pl

 

  • Radny ds. formacji – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski), e-mail: jberlowska@wp.pl

 

  • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską – s. Leokadia Puto (Region Katowicki), mail: leokadiaputo@o2.pl

 

  • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski), mail: basialis@o2.pl

 

  • Radna –s. Barbara Lis (Region Warszawski), e-mail: basialis@o2.pl

 

  • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową –
  • s. Emilia Nogaj (Region Poznański), e-mail: emilianogaj@wp.pl

 

 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową – s. Emilia Nogaj (Region Poznański) mail: emilianogaj@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Tadeusz Bargiel OFMCap
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, mail: zdzislawwgogola@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Nikodem Sobczyński OFM, t, mail: onikodem.s@gmail.com

Adres strony internetowej Rady Narodowej:

http://www.fzs.info.pl/